Czy powinna powstać szkoła średnia w Ząbkach?

Ząbki są jednym z największych miast Powiatu Wołomińskiego pod względem zamieszkania ludności. Niestety nie wszyscy mieszkańcy są zameldowani, co przekłada się zarówno na mniejsze środki dla gminy z podatku dochodowego, jak i inne niedoszacowania, chociażby mniejszą liczbę zatrudnionych funkcjonariuszy policji. Osoby, które mieszkają w naszym mieście, z różnych powodów nie meldują się i nie odprowadzają tu podatku dochodowego. Mieszkańcy formalnie nie związani z Ząbkami, posyłają swoje dzieci do ząbkowskich szkół i przedszkoli. Fakt ten jest nie lada wyzwaniem dla władz miasta, aby pomimo mniejszych zwrotów z podatku, zapewnić wszystkim małym mieszkańcom miejsce w szkole lub przedszkolu. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że Ząbki są najmłodszym miastem w Polsce pod względem średniej wieku mieszkańców, a co jest z tym związane mają największy przyrost naturalny. Burmistrz Robert Perkowski i Rada Miasta stoją przed ciągłym dylematem, jak zapewnić godny dostęp do edukacji i jednocześnie budować i modernizować infrastrukturę drogową. Kiedy od września 2017 roku zaczęto proces wygaszania szkół gimnazjalnych, wielu mieszkańców sygnalizowało, że w dawnych budynkach ząbkowskich gimnazjów powinny powstać szkoły średnie. Czytaj dalej Czy powinna powstać szkoła średnia w Ząbkach?

Udział Miasta Ząbki w akcji „Polacy Kresowym Straceńcom”

W 100-lecie odzyskania niepodległości Miasto Ząbki czynnie włączyło się w wielkanocną zbiórkę darów na rzecz Kombatantów i dzieci obecnie żyjących na Kresach Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej Polskiej. Akcja „Polacy Kresowym Straceńcom” jest organizowana od 2012 roku przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK, reprezentowane przez Artura Kondrata – Prezesa Zarządu.

Czytaj dalej Udział Miasta Ząbki w akcji „Polacy Kresowym Straceńcom”

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Jana III Sobieskiego w Ząbkach

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego 22 marca 2018 r., została przegłosowana inwestycja „Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Wojska Polskiego i Jana III Sobieskiego w Ząbkach”. Na powyższym skrzyżowaniu dochodzi do licznych kolizji drogowych, poprzez wymuszanie pierwszeństwa przez samochody jadące podporządkowaną drogą gminną. Robert Perkowski – burmistrz Miasta Ząbki wystąpił do Starostwa Powiatowego w Wołominie z wnioskiem o poprawę bezpieczeństwa na przytoczonym skrzyżowaniu, z uwagi na fakt zaistnienia kilku groźnych wypadków oraz uszkodzenie ogrodzenia nieruchomości graniczącej zpasami drogowymi. Taka sytuacja jest szczególnie niebezpieczna, gdyż istnieje obawa, że może dojść do ciężkiego wypadku z udziałem pieszych. Popierając wniosek burmistrza Roberta Perkowskiego, również my, radni Powiatu Wołomińskiego – Małgorzata Zyśk i Sławomir Pisarczyk, złożyliśmy wniosek idwie interpelacje (jedną wspólnie z władzami Miasta Ząbki) o szybkie i zdecydowane rozwiązanie problemu bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej Wojska Polskiego zdrogą gminną Jana III Sobieskiego. Przebudowa powyższego skrzyżowania zuwagi na ograniczenie wruchu drogowym, przewidziana jest na okres wakacji, awcześniej wykonana zostanie dokumentacja projektowa.

Co słychać str. 6

Projekt „Wirtualne zeszyty historyczne”

Wznowiliśmy działania związane z projektem „Wirtualne zeszyty historyczne”. Chcemy oddać honor i cześć bohaterom w setną rocznicę odzyskania niepodległości oraz zbliżającą się za dwa lata setną rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920r. Tegorocznym tematem przewodnim są „Miejsca pamięci narodowej na Mazowszu”, ze szczególnym uwzględnieniem odzyskania niepodległości, walk o granice II Rzeczypospolitej Polskiej i Bitwy Warszawskiej 1920r.

Czytaj dalej Projekt „Wirtualne zeszyty historyczne”

Zagrzebali Nas, ale nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach 9 marca 2018 roku odbyła się niezwykła lekcja historii. Naszym gościem i prelegentem był prof. Jan Żaryn – Senator Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród zaproszonych i przybyłych na uroczystość gości byli: Piotr Uściński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu Roberta Perkowskiego – Burmistrza Miasta Ząbki, Sekretarz Patrycja Żołnierzak, Małgorzata Zyśk i Sławomir Pisarczyk – Radni Powiatu Wołomińskiego, Paweł Poboży – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Miasta Ząbki oraz Dyrektorzy, Wicedyrektorzy i Nauczyciele wszystkich ząbkowskich szkół.

Gości przywitała Irena Małyszczuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2. Zgromadzona w hali sportowej młodzież gimnazjalna mogła wysłuchać wspaniałego wykładu prof. Jana Żaryna o Żołnierzach Wyklętych. Ta niezwykle ciekawa prelekcja wygłoszona przez Pana Senatora została przez uczestników spotkania nagrodzona gromkimi brawami. Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor wraz z delegacją uczniów wimieniu własnym, nauczycieli, młodzieży i zgromadzonych gości złożyła gorące podziękowania Panu prof. Janowi Żarynowi – Senatorowi Rzeczypospolitej Polskiej, za wspaniały wykład o Żołnierzach Wyklętych, których męstwo, odwaga i niezłomność oraz bohaterska postawa, są dla młodego pokolenia wzorem godnego życia i umiłowania ojczyzny. Podkreśliła, że była to niezwykła lekcja patriotyzmu, która zapadnie Nam głęboko w pamięci, a zdobytą wiedzę będziemy przekazywać potomnym. Walka, determinacja, poświęcenie i ofiara życia Żołnierzy Niezłomnych, nie była daremna i nie może być nigdy zapomniana. Twórcy zbrodniczego systemu komunistycznego chcieli zagrzebać pamięć o bohaterach i ich męczeństwie, ale nie wiedzieli, że są ziarnem i wydadzą plon stukrotny.

Co słychać str. 8

 

Do trzech razy sztuka. Budowa Drewnickiej i Kochanowskiego już wkrótce

Przebudowa ulic: Szpitalnej, Drewnickiej i Kochanowskiego była priorytetem zarówno dla Urzędu Miasta Ząbki, jak i dla nas, radnych powiatowych Małgorzaty Zyśk i Sławomira Pisarczyka.

I etap budowy ul. Szpitalnej rozpoczął się w 2015 roku. Wtedy to rozpoczęta inwestycja, po wyczerpaniu zabezpieczonych środków, została niefortunnie zakończona przewężeniem, które mogło być powodem kolizji. Wystosowaliśmy szereg wniosków i interpelacji, do starosty, zarządu iradnych powiatu, aby wtrybie pilnym zabezpieczyć środki i kontynuować budowę. Dzięki podjętym staraniom ul. Szpitalna do skrzyżowania z ul. Narutowicza, na początku 2016 r. została zakończona.

W sierpniu i we wrześniu2015 r., złożyliśmywnioski do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 r., na przebudowę ciągu ulic Drewnicka – Kochanowskiego. W projekcie budżetu zarząd powiatu inwestycji nie umieścił. Napisaliśmy interpelację i otrzymaliśmy odpowiedź, że kontynuacja będzie możliwa, jeśli uda się zabezpieczyć środki. W sierpniu i wrześniu 2016 roku ponownie złożyliśmy wnioski do WPI i budżetu powiatu na 2017 r. Budowa ulic Drewnickiej iKochanowskiego wraz z odwodnieniem znalazły się w budżecie powiatu na 2017 r. Przetarg na realizację tej inwestycji ogłaszany był trzykrotnie. Za pierwszym razem do przetargu nie zgłosił się żaden wykonawca. W drugim postępowaniu przetargowym firma, która złożyła ofertę nie spełniała części kryteriów przetargowych. Skutek był taki, że zbliżał się koniec roku a termin realizacji przesuwał się. Złożyliśmy kolejne pisma, aby środki przeznaczone na budowę Drewnickiej i Kochanowskiego w 2017, zostały dodane do kwot zabezpieczonych na powyższą inwestycję w 2018 r.

W naszych działaniach wspierał nas burmistrz Robert Perkowski. Pani skarbnik Powiatu Wołomińskiego, po konsultacji z panią skarbnik gminy Ząbki, przygotowała propozycję finansowania rozbudowy ulic Drewnicka – Kochanowskiego. Środki finansowe z 2017 i 2018 r. zostały zsumowane i umieszczone w budżecie jako zadanie dwuletnie. Trzecie postępowanie przetargowe zakończyło się pomyślnie, 12 grudnia 2017 r., wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację inwestycji. Jak tylko na to pozwolą warunki atmosferyczne, budowa tak oczekiwanej przez mieszkańców Ząbek drogi zostanie rozpoczęta.

Co słychać str. 4