O mnie

Małgorzata Zyśk, historyk, bezpartyjna. Przez szereg lat działam na rzecz Ząbek i obserwuję jak się rozwijają – przez ostatnie kilkanaście lat Nasze Miasto osiągnęło swój wielki rozkwit. Powstały takie inwestycje jak: basen, tunel, trybuna, nowoczesne szkoły z boiskami i największe w Polsce przedszkole. Tylko w bieżącym roku w budżecie na inwestycje przeznaczone jest 40 mln złotych, w tym środki zewnętrzne: unijne i rządowe. Jeśli obdarzą mnie Państwo zaufaniem, chcę rozważnie i skutecznie kontynuować rozpoczęte i zaplanowane inwestycje oraz zabiegać o kolejne dotacje dla Ząbek. Jako Zastępca Burmistrza odpowiadam za sprawy inwestycji, geodezji i gospodarki nieruchomościami, drogownictwa, zamówień publicznych oraz promocji. Oświata, drogi, komunikacja i zieleń to obecne priorytety. Mamy ambitne plany. Do 2020 r. powstanie przy ul. Różanej SP 4 i przedszkole. Budujemy drogi gminne: Zakopiańską, Powstańców, Legionów, Piaskową, Szczęśliwą, Szkolną. Wiosną 2019 r. wybudujemy parking podziemny wraz z modernizacją pasażu na Orlej (fontanna, ogródki, ukwiecenia) i parking przy torach (Parkuj i Jedź). Byłam wieloletnią dyrektor Gimnazjum nr 2 im. ks. J. Popiełuszki w Ząbkach i radną powiatową. W radzie powiatu obecnej kadencji zasiadałam w Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki oraz w Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury. Mam ośmioletnie doświadczenie w pracy projektowo-technicznej, dwudziestopięcioletnie – na stanowisku nauczyciela i szesnastoletnie – w zarządzeniu szkołą. Z wykształcenia jestem historykiem, mam także przygotowanie z zakresu wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie oraz kwalifikacje do zarządzania w oświacie. Pełniąc dotychczasowe funkcje sprawowałam zarząd trwały nad nieruchomościami. Mam doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa oświatowego, administracyjnego i cywilnego, prawa pracy i ustawy o pracownikach samorządowych oraz prawa zamówień publicznych i przetargów. Jako radna powiatowa, zdobyłam doświadczenie w pracy samorządowej oraz współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Dzięki moim staraniom powstają drogi powiatowe i chodniki: Szpitalna, Drewnicka, Kochanowskiego oraz wyniesione skrzyżowanie: Wojska Polskiego/Sobieskiego. Przed objęciem funkcji wiceburmistrza zabiegałam jeszcze o modernizację ul. Piłsudskiego jako dwupasowej z dwoma rondami dwupasmowymi istniejącym Piłsudskiego/Powstańców i projektowanym Piłsudskiego/Skrajna oraz przedłużeniem z Warszawy do Ząbek ul. Swojskiej. Obecny Burmistrz zrobił wiele dla Ząbek i Mieszkańców. Zaufał mi i powołał na swego Zastępcę. Razem ze mną do wyborów kandydują wspaniali ludzie, mocna, solidarna drużyna. Obiecuję, że nie zawiodę Państwa, bo jestem rzetelna, pracowita i skuteczna.