Dopłaty czy rozwój ?

W związku z pojawiającymi się zapytaniami osób, którym kończy się ważność biletów okresowych ZTM informujemy, że miasto Ząbki nie przystąpiło do programu „nowa Warszawa + ” i w roku bieżącym nie planuje wprowadzenia dopłat do biletów okresowych ZTM ważnych w 1 i 2 strefie.

Cały obszar miasta Ząbki jest w I strefie biletowej ZTM w komunikacji autobusowej co wiąże się z wysokimi dopłatami z budżetu miasta Ząbki dla Miasta Warszawy za kursowanie linii autobusowych ZTM w Ząbkach. Oferta „nowa Warszawa+ ” nazwana również biletem metropolitalnym nie przewiduje możliwości dopłat do biletów ważnych tylko w I strefie biletowej, bo nie przewiduje tego uchwała Rady Warszawy, dlatego duża część mieszkańców Ząbek korzystająca tylko z komunikacji autobusowej byłaby możliwości dopłat pozbawiona.  Istnieje również obawa, że po wprowadzeniu oferty Warszawa+ wgminach linii wołomińskiej powtórzy się sytuacja, jaka miała miejsce kilka lat temu, że poranne pociągi w stronę Warszawy będą tak napełnione, że mieszkaniec Ząbek nie będzie mógł do nich wsiąść. Niestety gminy finansujące wspólny bilet ZTM-KM na linii wołomińskiej (pozwala jeździć pociągami Kolei Mazowieckich na podstawie biletu ZTM ważnego  w II strefie biletowej ZTM) nie mają wpływu na rozkład jazdy, tabor, długość kursujących pociągów czy na jakość usług Kolei Mazowieckich. Zdaniem wiceburmistrz Małgorzaty Zyśk, jeśli oferta nadal będzie funkcjonowała, a koszty ponoszone przez gminy będą zbliżone do przedstawionych założeń, Miasto Ząbki nie wyklucza przystąpienia do programu. – Chcemy rozmawiać z ZTM o kalkulacji kosztów i możliwości wprowadzenia I strefy na kolej zakładając, że lokalnym transportem dowozimy mieszkańców do stacji PKP. Z naszych szacunków wynika, że wprowadzenie I strefy biletowej na kolej, może być mniej kosztowne niż dopłaty do biletów. Oferta Warszawa +, do której przystąpiły sąsiednie gminy może okazać się nie tylko bardzo kosztowna, ale bez wątpienia spowoduje przepełnienie wpociągach, do których mieszkańcom Ząbek już obecnie trudno wejść, zwłaszcza w godzinach szczytu. Złożyliśmy wniosek do ZTM o z większenie kursowania linii 199 i 345 w szczycie oraz podjęcie rozmów na temat wprowadzenia I strefy na Kolej Mazowiecką. Chcemy również, aby nasze działania odnośnie Istrefy na kolej wsparł Marszałek, bo jest to bardzo istotne z punktu widzenia dojazdu do wojewódzkiego szpitala na Drewnicy, do którego od stacji PKP dojeżdża komunikacja lokalna. Pragnę podkreślić, że zależy nam, aby środki z budżetu Ząbek posłużyły wszystkim mieszkańcom. Chcemy je przeznaczyć na rozwój miasta, awięc budowę szkoły przy Różanej, budowę imodernizację dróg gminnych oraz poprawę standardu transportu publicznego. Mam tu na myśli uruchomienie nowych połączeń i zwiększenie częstotliwości kursów na obecnych liniach. Pozyskaliśmy znaczące środki zewnętrzne na realizację ważnych istrategicznych dla Ząbek inwestycji. Dopłaty do oferty Warszawa + mogłyby spowodować, że nie dalibyśmy rady zrealizować wszystkich inwestycji, na które pozyskaliśmy potężne środki zewnętrzne, zarówno unijne, jak i rządowe – podsumowuje wiceburmistrz Zyśk.

Co słychać str. 4

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *