Kierunki rozwoju miasta Ząbki


W  czerwcu 2018 roku przeprowadzona została wśród mieszkańców Ząbek ankieta, w której badani mogli wyrazić swoją opinię na temat inwestycji, jakie powstały w ostatnich latach, jak również mogli wskazać dowolnie przez siebie wybrane obszary, które w naszym mieście można ulepszyć.

Na pytanie, które z inwestycji zrealizowanych wZąbkach oceniają Państwo najlepiej ankietowani na pierwszym miejscu umieścili Miejskie Centrum Sportu (basen, kręgielnię squosh) – 22%, na drugim tunel pod torami kolejowymi – 17,5% a na trzecim bezpłatną komunikację miejską (Darmobus) – 14%.Na kolejnych pozycjach uplasowały się: modernizacja głównych ulic gminnych – 13%, własne miejskie ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania – 10%, rekreacja miejska (ścieżki rowerowe, siłownie plenerowe, place zabaw, tor rolkowy, lodowisko, boiska szkolne ze sztuczną nawierzchnią) – 8,5% oraz wsparcie iwspółtworzenie podmiotów społecznych (Młodzieżowa Rada Miasta, Klub Seniora, Związek Strzelecki, Towarzystwo Przyjaciół Ząbek) – 3%. Kolejnym elementem ankiety było wskazanie przez mieszkańców Ząbek obszarów i konkretnych działań do realizacji, które powinny być priorytetem dla samorządowców i burmistrza miasta w kolejnych latach. W zależności od miejsca zamieszkania osoby mieszkające po stronie południowej w największym stopniu oczekują budowy nowej szkoły i przedszkola. Wdalszej kolejności mieszkańcy tego rejonu zauważali potrzebę kształtowania przestrzeni i zieleni miejskiej, rozwój oferty sportowej i rekreacyjnej oraz bezpieczeństwo publiczne. Mieszkańcy Ząbek północnych i środkowych jako priorytety wskazywali budowę imodernizację dróg, kształtowanie przestrzeni i zieleni miejskiej, tworzenie parkingów w centrum miasta, porządek i bezpieczeństwo. W pytaniach otwartych ząbkowianie podkreślali potrzebę remontu konkretnych dróg gminnych, zwiększenia miejsc parkingowych przy bazarku, budowy placów zabaw dla dzieci. Wśród oczekiwań znalazły się również: szkoła średnia, przychodnia specjalistyczna, rehabilitacja, ośrodki wsparcia dla osób niepełnosprawnych, punkty gastronomiczne i handlowe, bankomaty – szczególnie po stronie północnej oraz parki i miejsca rekreacji.

Co słychać str. 6

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *