Zmiany w ząbkowskim ratuszu


Po zakończeniu sprawowania funkcji zastępcy burmistrza przez Artura Murawskiego burmistrz Robert Perkowski wydał zarządzenie o powołaniu na to stanowisko Małgorzatę Zyśk, dotychczasową wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz radną powiatu wołomińskiego.

Wcześniej jednak, na ostatniej sesji wiceburmistrz Artur Murawski został uroczyście pożegnany. Oprócz radnych w spotkaniu uczestniczyli także wszyscy kierownicy ząbkowskiego magistratu. Było to niezmiernie wzruszające spotkanie. – Po 8 latach bardzo dobrej współpracy przychodzi czas, aby podjąć nowe wyzwania zawodowe. Myślę, że przez ten okres wiele udało nam się zrobić. Pracę na rzecz Ząbek traktowałem jako duże wyróżnienie i zaszczyt. Cieszę się, że mogliśmy zmieniać nasze miasto na lepsze – powiedział wiceburmistrz Artur Murawski. W imieniu Urzędu Miasta Ząbki podziękowanie złożył burmistrz Robert Perkowski, wręczając okolicznościowy grawerton, a skarbnik Elżbieta Żmijewska bukiet kwiatów. W imieniu Rady Miasta Ząbki głos zabrał przewodniczący Wojciech Gut, który przypomniał, jak wiele projektów zostało przeprowadzonych z inicjatywy Artura Murawskiego, jak duży wkład wniósł on w rozwój miasta. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza Roberta Perkowskiego z dn. 16 lipca 2018 r. nowym zastępcą została Małgorzata Zyśk.

Pani wieceburmistrz jest od urodzenia mieszkanką Ząbek, była wieloletnią dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 2 im. J. Popiełuszki w Ząbkach i radną powiatową. W radzie powiatu obecnej kadencji zasiadała w Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki oraz w Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury. Ma ośmioletnie doświadczenie w pracy projektowo-technicznej jako starszy asystent architektoniczny, dwudziestopięcioletnie – na stanowisku nauczyciela i szesnastoletnie – w zarządzeniu szkołą. Z wykształcenia jest historykiem, ma także przygotowanie z zakresu wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie oraz kwalifi kacje do zarządzania w oświacie. Pełniąc dotychczasowe funkcje sprawowała trwały zarząd nad nieruchomościami.

Ma bogate doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa oświatowego, administracyjnego i cywilnego, prawa pracy i ustawy o pracownikach samorządowych oraz prawa zamówień publicznych. Jako radna powiatowa, zdobyła doświadczenie w pracy samorządowej oraz współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi. A nade wszystko dała się poznać jako radna aktywnie walcząca, wspólnie z radnym Sławomirem Pisarczykiem, o sprawy Ząbek. Na stanowisku zastępcy burmistrza Małgorzata Zyśk będzie odpowiedzialna za sprawy: inwestycji, geodezji igospodarki nieruchomościami, drogownictwa, zamówień publicznych oraz promocji.

Co słychać str. 1,4

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *