Młodzieżowe „Wirtualne Zeszyty Historyczne”

26 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach realizowany był kolejny etap projektu „Wirtualne Zeszyty Historyczne”. W ten sposób oddaliśmy honor i cześć bohaterom w setną rocznicę odzyskania niepodległości oraz zbliżającą się za dwa lata setną rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. Tegorocznym tematem przewodnim były „Miejsca pamięci narodowej na Mazowszu”, ze szczególnym uwzględnieniem odzyskania niepodległości, walk o granice II Rzeczypospolitej Polskiej i Bitwy Warszawskiej 1920 r.

W drugim roku realizacji projektu do naszych działań włączyliśmy młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich zwojewództwa mazowieckiego. Patronat nad „Wirtualnymi Zeszytami Historycznymi” objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Cyfryzacji, profesor Jan Żaryn – Senator RP, Kazimierz Rakowski – Starosta Powiatu Wołomińskiego, Robert Perkowski – Burmistrz Miasta Ząbki. Drugi etap realizacji projektu „Wirtualne Zeszyty Historyczne” został podsumowany podczas debaty historycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach. Była to spotkanie z udziałem prof. Jana Żaryna – senatora RP, Zbigniewa Cierpisza – wiceburmistrza Warszawy Pragi Północ, Pawła Pobożego – prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Miasta Ząbki, Małgorzaty Zyśk, Sławomira Pisarczyka iAdama Jaczewskiego – radnych Powiatu Wołomińskiego, Mirosława Sobieckiego – komendanta Związku Strzeleckiego Oddziału Ząbki oraz dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie.

Podczas debaty prezentowaliśmy prace zespołów uczniowskich umieszczone w „Wirtualnych Zeszytach Historycznych”. Po debacie przeprowadziliśmy konkursy wiedzy historycznej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z województwa mazowieckiego oraz nagrodziliśmy zarówno zwycięskie drużyny, jak i poszczególnych uczestników.

A oto jak przedstawia się lista naszych zwycięzców. W rywalizacji zespołowej szkół podstawowych:

I miejsce: zajęła Publiczna Szkoła Katolicka im. ks. J. Twardowskiego w Ząbkach (Mikołaj Kot, Karol Jakubowski, Michał Gorczyński),

II miejsce: Szkoła Podstawowa nr1 im. Franciszka Kleberga w Ząbkach (Wiktor Pabjasz, Martyna Gumienna, Karolina Kołatek, Mateusz Predi, Maciej Olędzki, Aleksandra Borzęcka) i Szkoła Podstawowa nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach (Kamil Żak, Karolina Jagielak, Karolina Gombarczyk, Miłosz Ziemka, Karol Jagielak, Dawid Pawluczyk),

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego wZąbkach (Weronika Bogusz, Oliwia Kucharczyk, Julia Ryciuk).

W rywalizacji indywidualnej szkół podstawowych nie przyznano III miejsca, natomiast dwie uczennice stanęły na najwyższym podium:

I miejsce – Weronika Bogusz (SP 2 Ząbki) I miejsce – Julia Ryciuk (SP 2 Ząbki)

II miejsce – Michał Gorczyński (SP im. ks. J. Twardowskiego w Ząbkach)

W rywalizacji indywidualnej oddziałów gimnazjalnych na podium stanęli:

I miejsce – Józef Grabowski –gimnazjum – SP 2 Ząbki

II miejsce – Magdalena Borzęcka –gimnazjum – SP 2 Ząbki

III miejsce – Anastazja Drapata – gimnazjum – SP 1 Ząbki

W rywalizacji szkół średnich konkurs nie został rozstrzygnięty z uwagi na małą frekwencję i niedostateczne przygotowanie uczestników do konkursu. 28 maja 2018 r. w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława IV w Warszawie zaprezentowane zostaną prace uczniów umieszczone w „Wirtualnych Zeszytach Historycznych” oraz wyłonieni zostaną i nagrodzeni zwycięzcy najlepszych zeszytów historycznych. Prezentacje oraz inne wirtualne prace uczniów znajdują się na: www.wirtualna- -historia.pl/. Zapraszamy też na stronę SP 2: www.sp2zabki.pl

Co słychać str. 9

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *