Wizyta premiera w Powiecie Wołomińskim wizyta premiera w Powiecie Wołomińskim

6 maja 2018 roku gościliśmy w Powiecie Wołomińskim Mateusza Morawieckiego – Premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Była to niezwykła wizyta, bez telewizji, blasku fl eszy, kamer, bez zbędnego rozgłosu. Pan Premier odwiedził Ossów, gdzie złożył hołd bohaterom „Bitwy Warszawskiej 1920 roku” zwanej „Cudem nad Wisłą”. To ważne miejsce w Ossowie, upamiętniające zwycięską bitwę nad bolszewikami, to nie tylko triumf polskiego oręża, ale również zwycięstwo, które przyczyniło się do obrony Europy przed zalewem komunizmu. W tym świętym dla Polaków miejscu ma powstać Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r., którego uroczyste otwarcie planowane jest na 2020 rok, a więc w setną rocznicę „Cudu nad Wisłą” W obecności okolicznych mieszkańców premier Morawiecki złożył biało-czerwoną wiązankę kwiatów na Cmentarzu Poległych w Bitwie Warszawskiej (na którym widnieją jeszcze dziś ślady po kulach żołnierzy armii czerwonej).

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w Ossowie spotkał się i rozmawiał z mieszkańcami oraz odwiedził Panteon Bohaterów w Sanktuarium Narodowym w Dolinie 96 Dębów Smoleńskich przy Kaplicy Matki Boskiej Zwycięskiej, który funkcjonuje pod patronatem Arcybiskupa Henryka Hosera, Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz Prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Premier Morawiecki złożył też wiązankę pod krzyżem oraz pomnikiem Pary Prezydenckiej wDolinie Dębów Smoleńskich. Kolejnym punktem wizyty było uczestnictwo we Mszy Świętej w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, a następnie spotkanie z mieszkańcami i strażakami z OSP oraz samorządowcami Powiatu Wołomińskiego. Podczas spotkania Premier odpowiedział na szereg pytań związanych z programami rządowymi, ustosunkował się do przedstawionych problemów lokalnych władz samorządowych, ale również poruszył zagadnienia dotyczące polityki zagranicznej, związane z polską polityką historyczną. W czasie dyskusji głos zabrali przedstawiciele większości gmin powiatu. Poruszali oni zarówno kwestie lokalne, jak i ogólnokrajowe. W tym miejscu warto podkreślić, że Ząbki reprezentowała liczna i silna grupa samorządowców i przedstawicieli władzy centralnej. W spotkaniu uczestniczyli mieszkający w naszym mieście: Minister Jacek Sasin, Poseł Piotr Uściński, Burmistrz Ząbek Robert Perkowski, Radni Powiatu Wołominskiego Małgorzata Zyśk i Sławomir Pisarczyk, Radni Miasta Ząbki – Janusz Krajewski, Olgierd Radoń i Robert Świątkiewicz. Burmistrz Robert Perkowski zwrócił uwagę na konieczność uregulowania systemu gospodarki odpadami, ponieważ wprowadzona kilka lat temu reforma pozwoliła regionalnym instalacjom przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) na dyktowanie warunków i cen bez jakiejkolwiek poprawy efektywności odzysku odpadów. Swoisty monopol spowodował wzrost podatku śmieciowego w całym kraju. Podkreślił również potrzebę zmodernizowania systemu redystrybucji środków centralnych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, tak by trafi ały do gmin według ich faktycznych potrzeb i sytuacji. Na przykład dziś siedem najbogatszych gmin w Polsce otrzymuje taki sam bonus wsubwencji oświatowej jak te najbiedniejsze gminy, tylko dlatego, że są gminami wiejskimi. Warto w tym momencie pomóc tym najbiedniejszym, stosując obiektywne wskaźniki np. wskaźnik obciążenia demografi cznego, dochodu gminy per capita czy inne. Obiektywna ocena pozwoliłaby na dofi nansowanie np. budowy nowych szkół w tych gminach, gdzie jest najwięcej dzieci i szkoły są faktycznie potrzebne, do tej pory nie zawsze tak było. Postulował również by zlikwidowano obowiązek meldunkowy a w to miejsce wprowadzono jeden wspólny rejestr adresów zamieszkania. Obecnie różne instytucje jak Urząd Skarbowy, gmina, szkoła, ZUS czy inne instytucje posiadają różne adresy tej samej osoby co wprowadza niepotrzebne zamieszanie i problemy nawet z przeprowadzeniem postępowania spadkowego. Takie rozwiązanie byłoby po prostu uczciwe, bo podatki trafi łby do gmin, w których te osoby faktycznie zamieszkują. Radosław Korzeniowski – wójt Dąbrówki poruszył problemy związane z położeniem gminy nad rzeką Bug. Chociaż rzeka została uregulowana i zbudowane zostały wały i zapory, znaczna część terenu nadal znajduje się na terenach zalewowych (1/3 gminy zagrożona zalaniem). Mapy, na podstawie których określono zagrożenie zalewowe, zostały sporządzone znacznie wcześniej, kiedy na tych terenach nie było wałów przeciwpowodziowych. Objęcie tak znacznych terenów zagrożeniem, jest niekorzystne dla gminy, z uwagi na trudności uzyskania pozwoleń na budowę, co hamuje między innymi rozwój agroturystyki. Mapy wskazujące tereny zalewowe powinny być zatem uaktualnione. W dyskusji zabierali głos przedstawiciele samorządów powiatowych i gminnych oraz strażacy. Uczestnicy spotkania roboczego z Premierem Mateuszem Morawieckim dopytywali o realizację programów rządowych: 500+ i Mieszkanie+. Szereg pytań dotyczyło polityki senioralnej oraz waloryzacji emerytur. Premier przedstawił pomysł waloryzacji kwotowej, aby emeryci pobierający najniższe uposażenie, mogli liczyć na większą waloryzację niż wprzypadku zwiększenia procentowego. Dyskusja dotyczyła też obniżki podatków (CIT z 15 na 9%), wyprawki dla każdego ucznia przed rozpoczęciem nauki w wysokości 300 złotych i programu Dostępność+, dotyczącego likwidacji barier dla niepełnosprawnych. Premier Mateusz Morawiecki zachęcał też do korzystania z funduszu dróg lokalnych, na który wkolejnych latach zostaną przeznaczone spore środki, rzędu 5 miliardów złotych na każdy rok. Dla Ząbek to bardzo ważna kwestia, ponieważ wnioskować można o dofi nansowanie wybudowanych ostatnio dróg gminnych oraz tych, które są w planach na najbliższy okres. Zgodnie też wnioskowaliśmy do Premiera Morawieckiego o przeznaczenie środków na ścieżki rowerowe, których cały czas jest zbyt mało. Wszyscy uczestnicy spotkania z entuzjazmem odnieśli się do stanowiska władzy centralnej, dla której ważne jest nie tylko budowanie autostrad, ale również rozbudowa i poprawa infrastruktury dróg powiatowych i gminnych. W czasie dyskusji z Premierem podkreślaliśmy również fakt, że zbyt mało jest zjazdów z autostrad i dróg krajowych skutecznie łączących je z siecią dróg lokalnych. W czasie spotkania nie zabrakło też głosów dotyczących polityki zagranicznej, a w szczególności polskiej polityki historycznej. Premier podkreślił, że musimy bronić prawdy historycznej, abyśmy będąc ofi arami II wojny światowej, nie stali się przez zakłamywanie historii jej oprawcami. Wszystkie uwagi, spostrzeżenia i zapytania notowali pracownicy Kancelarii Premiera, z zaznaczeniem jakiego ministra i resortu dotyczy dana sprawa. To merytoryczne spotkanie zPremierem Mateuszem Morawieckim było niezwykle cenne, bo dało możliwość przedyskutowania kwestii i problemów nurtujących samorząd naszego powiatu i poszczególnych gmin z władzą centralną. Na zakończenie podziękowaliśmy Panu Premierowi za wizytę i poświęcony czas, życząc Mu oraz rządowi wielu sukcesów, dla dobra Polski i wszystkich Polaków.

Co słychać str. 1,7,8

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *