ROZSZERZONY PROGRAM WYBORCZY

Małgorzata Zyśk, historyk, bezpartyjna. Od lat działam na rzecz Ząbek i obserwuję jak się rozwijają. Byłam wieloletnią dyrektor Gimnazjum nr 2 w Ząbkach i radną powiatową. Mam 8-letnie doświadczenie w pracy projektowo-technicznej, 25-letnie na stanowisku nauczyciela i 16-letnie w zarządzeniu szkołą. W swoich działaniach jestem konsekwentna i skuteczna. Wiem, że mając szczytne cele, trzeba do nich nieustannie dążyć. Jestem otwarta i mam szacunek do ludzi. Rzetelność, uczciwość i pracowitość to cechy, które cenię. Jeśli obdarzą mnie Państwo zaufaniem, chcę rozważnie i skutecznie kontynuować rozpoczęte i planowane inwestycje oraz zabiegać o kolejne dotacje.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Budowa szkół, przedszkoli i żłobków (nowa szkoła z przedszkolem oraz szkoła średnia). – dalsza rozbudowa infrastruktury oświatowej. Do 2020 r. wybudujemy przy ul. Różanej szkołę podstawową wraz z przedszkolem. Będziemy zabiegali o wybudowanie przez powiat szkoły średniej. Możliwa lokalizacja to działka przy ul. Batorego (obok dawnego gimnazjum lub przy Makro). Na zadania oświatowe (żłobki, szkoły średnie możliwe jest dofinansowanie z programów rządowych).

ZIELEŃ I REKREACJA
Realizacja projektu ogród (parki, place zabaw, fontanny, tężnia i inne miejsca rekreacji).
– będziemy realizować projekt ogród: parki, małą architekturę, tężnię, zieleń, fontanny, place zabaw oraz strefy odpoczynku w całym Mieście. Zwiększymy powierzchnię terenów zielonych poprzez dosadzanie roślin w pasach istniejących ulic oraz urządzanie zieleni w ulicach i skwerach projektowanych, w połączeniu ze ścieżkami rowerowymi, małą architekturą, ławkami i koszami. Tereny rekreacji wyposażone zostaną w urządzenia zabawowe w tym interaktywne, urządzenia do questingu i do ćwiczeń oraz dostosowane do osób niepełnosprawnych. Odnowiony zostanie Park Szuberta poprzez odnowienie szaty roślinnej, umocnienie skarp. Wykonane zostanie oświetlenie, monitoring i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych. Projekt zieleni obejmuje cały teren miasta Ząbki a jego powierzchnia to blisko 100 000 m. Koszt to ok. 4, 5 mln zł.

Wciąż na realizację czeka idea Parku Leśnego u zbiegu ulic Sosnowej i Gajowej. Po uregulowaniu stanu prawnego gruntu w tym miejscu mogłaby powstać strefa aktywnego wypoczynku z alejkami, placami zabaw, parkiem linowym a może nawet i tężniami.

Poprawa estetyki i tworzenie nowych miejsc centro-twórczych dla mieszkańców.

– nasze miasto dynamicznie się rozwija i istnieje potrzeba tworzenia nowych miejsc centro i kulturo twórczych dla mieszkańców, zarówno w centrum, jak i w południowej jego części.

Biblioteka, kino oraz place zabaw i rekreacji, parki i skwery zieleni są naszymi priorytetami.

KULTURA I SPORT
Nowe Centrum Kulturalne Ząbek (okolice stacji i bazarku).
– mamy ambitne plany na nowe Centrum Kulturalne Ząbek. Teren u zbiegu ulic Poniatowskiego i 3-go Maja przeznaczony został na budowę dużej sali widowiskowej, pokoi prób, warsztatów i szkoleń, galerię sztuki oraz bibliotekę publiczną. Koszt to ok. 25 mln zł.

Nowa biblioteka wraz z kinem 3D w południowej części Ząbek.
– w południowej części Ząbek otwarcie biblioteki dla mieszkańców wraz z kinem 3D
Hala sportowo-widowiskowa przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

KOMUNIKACJA I PARKINGI
Nowe połączenia komunikacji miejskiej i większa częstotliwość kursowania obecnych linii. -w najbliższej kadencji powinna zostać zwiększona częstotliwość kursowania obecnych linii 145, 199 i 345, jak również uruchomione nowe połączenia komunikacji miejskiej dowożące mieszkańców do stacji PKP oraz bezpośrednio łączące Ząbki z Dworcem Wschodnim i Dworcem Wileńskim.

Parking podziemny z modernizacją pasażu oraz parking przy ul. Piłsudskiego/3 Maja.
– wiosną 2019 r. powstanie parking podziemny przy ul. Orlej z modernizacją pasażu: fontanną i ogródkami oraz parking przy Piłsudskiego (obok przejścia kolejowego).

INWESTYJE DROGOWE
Modernizacja i remonty istniejących dróg gminnych oraz budowa ścieżek rowerowych. – w 2018 r. na inwestycje w budżecie zaplanowano 40 mln zł, ze znaczącym dofinansowaniem unijnym i rządowym. Budowane są kolejne drogi i ścieżki rowerowe (Zakopiańska, Powstańców, Szkolna, Krasickiego, Piaskowa, Szczęśliwa, Mokra, Legionów).

Utwardzenie wszystkich gruntowych ulic (wsparcie z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych).
– w nadchodzącej kadencji planujemy dokończenie budowy wszystkich dróg gminnych dotychczas nie utwardzonych. Będzie to możliwe dzięki ubieganiu się o środki rządowe z Narodowego Programu Budowy Dróg. Wsparcie dotyczy dróg lokalnych gminnych i powiatowych.

Budowa kanalizacji deszczowej (drugi co do wielkości projekt w Polsce).
– nasza gmina pozyskała środki na kanalizację deszczową. Jest to znaczący wydatek przy budowie i modernizacji dróg. Projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych jest drugim co do wielkości w Polsce.

Przejście podziemne dla pieszych i rowerów pod torami (Batorego/Piłsudskiego).
– podejmiemy działania na rzecz budowy przejścia podziemnego dla pieszych i rowerów pod torami kolejowymi. Będziemy prowadzić rozmowy ze Starostwem i Kolejami Mazowieckimi o konieczności takiej inwestycji. Przejście pod torami to połączenie dwóch ulic powiatowych: Batorego i Piłsudskiego przez terem będący we władaniu Kolei Mazowieckich.

Zmniejszenie korków w Ząbkach poprzez przebudowę ul. Skorupki, ul. Piłsudskiego oraz budowę wiaduktów Powstańców/Żołnierska i nad torami w ul. Łodygowej.– ulica Piłsudskiego powinna być przebudowana przez Powiat jako dwupasmowa z dwoma rondami dwupasmowymi Piłsudskiego/Powstańców i proj. Piłsudskiego/Skrajna. Miasto Ząbki powinno aktywnie działać na rzecz wybudowania przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wiaduktu nad ul. Żołnierską (DW 631) wyremontowania ul. Skorupki oraz wybudowania przez Miasto st. Warszawa wiaduktu „Łodygowa” na torami PKP, jak również Trasy Nowoziemowita, która umożliwiłaby uruchomienie Bus Rapid Transit (bus-pass) a w przyszłości linii tramwajowej.

ZDROWIE I WSPARCIE OSÓB STARSZYCH
Programy senioralne, wsparcie rzeczowe i finansowe osób starszych (np. zniżki za opłaty śmieciowe).
Całodobowe stacjonowanie karetki pogotowia, przywrócenie Nocnej Pomocy Lekarskiej oraz rozbudowa przychodni o gabinety specjalistyczne i rehabilitacyjne.
– od kwietnia 2019 roku w Ząbkach całodobowo będzie stacjonowała karetka pogotowia

Obniżenie ceny za wodę i ścieki, przy jednoczesnym rozbudowie SUW-u.
– rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody będzie skutkowała obniżeniem ceny za wodę i ścieki.
Uruchomienie własnego ujęcia wody „Drewnica” przyczyniło się do obniżenia ceny dostarczanej mieszkańcom Ząbek wody. Dzięki tegorocznej rozbudowie tej stacji, ceny wody będą również sukcesywnie spadać. Jednakże rozwój demograficzny Ząbek powoduje, iż w najbliższej kadencji konieczne będzie wybudowanie ujęcia wody „Południe” przy ul. Powstańców, która nie tylko przyczyni się do kolejnych obniżek cen wody, lecz również zapewni ciągłość i niezawodność dostaw. Koszt budowy tej stacji to ok. 7 mln zł.

Wprowadzany dla samorządów, rządowy program segregacji śmieci, powinien przyczynić się również do obniżenia cen wywozu odpadów stałych.
Miejskie przedsiębiorstwo wodociągowe powinno również przeprowadzić proces modernizacji i hermetyzacji zlewni ścieków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *